Hình Ảnh ĐH 2003 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
*** Đại Hội 2003 ***

Tiền Đại Hội ngày 17 tháng 07 năm 2003
Ðêm Tao Ngộ ngày 18 tháng 07 năm 2003
Ðêm Dạ Tiệc ngày 19 tháng 07 năm 2003
Picnic ngày 20 tháng 07 năm 2003

[ Trang Hình Ảnh 20 ]