Hình Ảnh ĐH 2000 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT 
*** Đại Hội 2000 ***


  Đêm Tao Ngộ Thứ Sáu 21/07/2000
  Đêm Dạ Tiệc Thứ Bảy 22/07/2000
  Picnic Chủ Nhật 23/07/2000
  Hình đặc biệt HC2
  Hình đặc biệt HC2 và Phu Nhân
  Hinh đặc biệt Phu Nhân HC2


[ Trang Hình Ảnh 20 ]