Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Cán bộ hai mươi

Hai mươi, Hổ Cáp lập danh
Hơn hai trăm sáu, tập tành đầu quân
Người đầu phải nói Hùng Tâm ( NHTâm )
Tuổi thì còn trẻ nhưng tâm thật đầy
Nhiệt tình, tính lại hăng say
Anh em mến chuộng, bầu thay mặt đoàn
Sớm trưa chiều tối tan hoang
Đàn anh thử lửa không than trách gì
Cũng vì chút võ chi chi (Taekwondo)
Đàn anh thử sức gọi thi trước tràng
Hỏi ra nhị đẳng đàng hoàng
Đàn anh kiên mặt không màn lôi thôi
Rồi thì ngày tháng như thoi
Đàn anh mản khóa lên ngôi trưởng tràng
Tưởng là sẽ được danh vang
Thủ khoa nắm chắc không đàn nào trôi
Không dè quê quán lôi thôi
Buồn mình tuổi hận công trôi dã tràng
Ra trường Đức Huyến đi ngang ( LĐHuyến )

Thủ khoa tung kiếm, tiếng vang để đời
Rồi thì bao chuyện khác đời
Như chàng Hải cận, dân chơi thuở nào ( NHải )
MG đại giảng lao xao
Bây giờ vô khóa cũng hao ngày nào
Lêu nghêu ngất ngưởng thể thao
Quân trường biết mặt đánh bao, đánh gần
Rạng danh vô địch Nha thành
Cũng thời sáng giá học hành trên chân
Tưởng đâu đi chọc xa gần
Bị cho bàn ủi nên thân cù nhầy

Đôi khi lập dáng phây phây
Quần đùi đứng trước người bày, người trông
Thật ra cũng tính lông ngông
Bạn bè không biết, nghĩ dông nghĩ dài
Tính tình lại cũng hề hài,
Ra trường trực chỉ nằm dài ếnh-tê ( LST )
Bây giờ nói đến Nhị Xê ( NVXê )
Tuy nhiên phải nghĩ chí công,
Siêng năng cần kiệm như dòng nhà sư
Thật ra tánh phải suy tư,
Thương người bị phạt ngất ngư cuộc đời
Nghỉ đi thấy tội con người
Bây giờ kẹt lại mất thời ngày xưa
Bạn bè mất tiếng lưa thưa
Vĩnh Long quê quán tâm đưa thân nhờ
Lại còn Ba Định lơ ngơ, ( TGĐịnh )

Tưởng đâu cũng kéo giấc mơ ngày nào
Đàn anh dẫn dắt thều thào
Nàng tiên bên cạnh lao đao cuộc đời
Gởi đi chỉnh huấn nghỉ ngơi
Tưởng thời đã mất cuộc đời thí thân
Không dè nhờ vậy nên thân
Bây giờ sáng giá tâm thần bảnh bao
Cũng mong gặp bạn tâm giao
Xum vầy nhớ cảnh ly tao ngày nào
Quê hương xa tắp ngàn lao
Quay qua ngẩn lại tâm hao thu dần
Bây giờ còn Cảnh, còn Dân ( NMCảnh, HTDân )
Lại thêm Lực, Hiệp lần khân Châu lùn ( LTLực, LVHiệp, NNChâu CK )
Minh con cùng với ba Lành ( PVMinh, HHLành )
Điệp, Sơn, Hoàng, Trí, lập thành Hai Mươi ( TNĐiệp, PXSơn, TKHoàng, ĐHTrí )


Lại thêm cán bộ đa tài
Một Chấn, một Dục chi bày quân trang ( TĐChấn, NXDục )
Quân số có Hà có Xuân ( TMHà, NPXuân )
Trang trí có Bảo có Xuân lính già ( LQBảo, NVXuân )
Cầm tin thư tín nhà ta
Có Sơn, có Ngọc tà tà phát thư ( HNSơn, NKTNgọc )
Rồi thì ẩm thực khỏe ru
Một Đệ, một Tín đánh đu nhà bàn ( NVĐệ, TDTín )
Không còn thiếu hụt phàn nàn bạn ta


Đó là toàn bộ nhà ta
Hai Mươi còn nhớ hay là đã quên ???
Thôi thì bước được thì hên
Cùng nhau vây tổ, giữ nền với nhau
Trước là giữ mối tình than
Sau là con cháu biết dần dây dưa
Biết đâu khi cảnh đẩy đưa
Mình cùng trở lại cảnh xưa ngày nào ...

NXDục


( Trở về đầu trang )


Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]