Phạm Đức Phong
Georgia - USA
Điện thư: pdpham47@cox.net
HĐ3ZP (HQ719), DĐ25

Mùa Xuân hoa lá vươn đầy ngõ ở Macon, GA
20 Đông Nam Hoa Kỳ họp mặt tham dự buổi lễ Tưởng niệm các Tử Sĩ Hoàng Sa cùng với gia đình HQ Georgia.
.......... ( Hình ảnh: PĐPhong )
20 gặp gở tại tư gia HC2 Phạm Đ. Phong ở Macon, Georgia.

...........( Hình ảnh: PĐPhong )
20 chia buồn Nhạc Phụ HC2 Phạm Đức Phong vừa tạ thế ở Florida.
20 chia buồn Thân Mẫu HC2 Phạm Đức Phong vừa mản phần ở Florida.
20 chia buồn Thân Phụ bạn Phạm Ð. Phong vừa tạ thế tại Orlando, Florida.