Phạm Đức Phong
Georgia - USA
Điện thư: pdpham47@cox.net
HĐ3ZP (HQ719), DĐ25

HC2 PĐPhong gặp gở HC2 TCĐoàn tại Sacramento, CA.


20 Đông Nam Hoa Kỳ gặp gở nhân dịp Memorial Day 2021 tại tư gia HC2 PĐPhong.


Mùa Xuân hoa lá vươn đầy ngõ ở Macon, GA
20 Đông Nam Hoa Kỳ họp mặt tham dự buổi lễ Tưởng niệm các Tử Sĩ Hoàng Sa cùng với gia đình HQ Georgia.
.......... ( Hình ảnh: PĐPhong )
20 gặp gở tại tư gia HC2 Phạm Đ. Phong ở Macon, Georgia.

...........( Hình ảnh: PĐPhong )
20 chia buồn Nhạc Phụ HC2 Phạm Đức Phong vừa tạ thế ở Florida.
20 chia buồn Thân Mẫu HC2 Phạm Đức Phong vừa mản phần ở Florida.
20 chia buồn Thân Phụ bạn Phạm Ð. Phong vừa tạ thế tại Orlando, Florida.