Ðược tin buồn Nhạc Phụ bạn Phạm Đức Phong là:
Cụ Augustine Nguyễn Vũ Hay
vừa được Chúa gọi về ngày 24 tháng 08 năm 2005 tại Orlando, Florida,
hưởng thọ 101 tuổi.
Linh cửu được quàn tại Woodlawn Memorial Funeral Home,
400 Wood Lawn Cermetery Road - Gotha, Florida.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Phong và tang quyến.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Augustine Nguyễn Vũ Hay sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT