Cố ĐNHC Nguyễn Hùng Tâm

20 chung vui cùng Chị Nguyễn Hùng Tâm nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ ngày 28 tháng 05 năm 2005 tại Minnesota.

20 đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Cố HC2 Nguyễn Hùng Tâm
Nguyễn H. Tâm, cựu Sinh Viên TÐT khóa 20 SVSQHQNT đã trở về với biển cả vào lúc 4:30 sáng ngày 12 tháng 03 năm 2000 tại Saint Paul, Minnesota, hưởng thọ 55 tuổi. Bạn NHTâm ra đi, để lại vợ và ba con. Nguyễn H. Tâm, con chim đầu đàn của khóa 20 từ lúc nhập trại Bạch Ðằng II cho đến khi ra trường, là người đã đem lại sự đoàn kết, kỷ luật và thành công cho khóa 20. Thành công đáng kể nhất là thực hiện chiếc Nhẩn Ra Trường cho khóa. Gia Ðình ÐNHC bàng hoàng, xúc động và thương tiếc khóc bạn Nguyễn H. Tâm.........