Cố HC2 Nguyễn Hùng Tâm
HQ800, HQ1, HQ40x, HĐ2ZP (XLTV/Phân Đoàn trưởng PĐ22/HĐ2ZP Cam Ranh)
Hình ảnh Gia Ðình20 chung vui cùng Chị Nguyễn Hùng Tâm nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ ngày 28 tháng 05 năm 2005 tại Minnesota.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Hùng Tâm đã trở về biển cả ngày 12 tháng 03 năm 2000
Trang Phân Ưu
Nguyễn Hùng Tâm, cựu Sinh Viên TÐT khóa 20 SVSQHQ/NT đã trở về với biển cả vào lúc 4:30 sáng ngày 12 tháng 03 năm 2000 tại Saint Paul, Minnesota, hưởng thọ 55 tuổi. Bạn Nguyễn Hùng Tâm ra đi, để lại vợ và ba con. Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của khóa 20 từ lúc nhập trại Bạch Ðằng II cho đến khi ra trường, là người đã đem lại sự đoàn kết, kỷ luật và thành công cho khóa 20. Thành công đáng kể nhất là thực hiện chiếc Nhẩn Ra Trường cho khóa. Gia Ðình ÐNHC bàng hoàng, xúc động và thương tiếc khóc bạn Nguyễn Hùng Tâm.........