Nguyễn Hữu Bích
California - USA
Điện thư: nguyen_h_bich@yahoo.com
HQ328, CCHQ/NămCăn, HQ470, CCHQ/ĐồngTâm, VPTổngThanhTra BTL/HQ

20 Nam Cali tham dự Đêm Thùy Dương chiều ngày 10 tháng 09 năm 2021 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Hình ảnh: TDTín
Video 01: NTTánh
Video 02: NTTánh
Video 03: NTTánh
Video 04: NTTánh

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc mẫu HC2 Nguyễn Hữu Bích vừa tạ thế tại Sài gòn, VN ngày 06 tháng 02 năm 2020.
Phân Ưu
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Nguyễn Hữu Bích ngày 25 tháng 10 năm 2014 tại Garden Grove, California.
20 Bắc Cali. gặp gở AC CVThành, HC2 NHBích và PVHùng chiều ngày 01 tháng 09 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina ở Milpitas.
   Slide show: PVHùng
20 Nam Cali. họp mặt mừng Lục Tuần 6 HC2: HKChiến, CVThành, NHBích, TLThạnh, MKPhụng và NVNLãng ngày 13 tháng 06 năm 2009 tại tư gia HC2 NHBích, Nam California.
   ( Hình ảnh: NT19 NVOanh )