Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Hữu Bích sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Nguyễn Hữu Trung Hiếu
sánh duyên cùng Cô:
Nguyễn Thị Như Ý
Hôn lễ sẽ được cử hành ngày 25 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày 02 tháng 09 năm Giáp Ngọ tại tư gia, 13231 Hazel St., Garden Grove, California.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Bích.
Mến chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.