Nguyễn Ðăng Khúc
Florida - USA
Điện thư: nguyen_dkhuc@yahoo.com
HĐ2ZP CamRanh, DĐ14 HộiAn, GĐ24XP BìnhDương

20 Đông Nam Hoa Kỳ gặp gở nhân dịp Memorial Day 2021 tại tư gia HC2 PĐPhong.


HC2 PCHoàng thăm gặp gở 20 ở Florida tháng 02 năm 2020.

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Đ. Khúc vừa tạ thế ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại Florida.
...........( Hình ảnh: PĐPhong )