Ðược tin buồn Thân Mẫu bạn Nguyễn Đăng Khúc là:

Cụ Bà Nguyễn Văn Giáp
Nhủ danh: Nguyễn Thị Quắn
Pháp danh: Diệu Trí

đã tạ thế ngày 10 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng 08 năm Nhâm Thìn tại Orlando, Florida, hưởng thọ 94 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Khúc.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT