Cố HC2 Lê Văn Thụy
VNGia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Truởng Nam Cố HC2 Lê V. Thụy ngày 08 tháng 07 năm 2012 tại Vạn Giã, Khánh Hòa, VN.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Văn Thụy đã trở về với biển cả sáng ngày 31 tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa, VN.
...........( Hình ảnh: Cháu Lê Hoàng Kim )