Ðược tin vui Chị Lê Văn Thụy sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Lê Hoàng Kim
sánh duyên cùng Cô:
Nguyễn Thị Tuyến
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 8:30 giờ chiều ngày 08 tháng 07 năm 2012, nhầm ngày 20 tháng 05 năm Nhâm Thìn tại tư gia, Thị Trấn Vạn Giã, Tĩnh Khánh Hòa.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Chị Thụy.
Mến chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.