Lê Văn Lộc
California - USA
Điện thư: locle1012@yahoo.com

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Dưỡng Mẩu Chị HC2 Lê Văn Lộc vừa tạ thế ngày 27 tháng 09 năm 2018 tại Huntington Beach, California.
Cáo Phó
20 Houston gặp gở HC2 Lê V. Lộc đến từ San Diego, CA.
...........( Hình ảnh: HAViệt )