Hồ Văn Xách
Houston - USA
Điện thư: xachvanho@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Ái Nử Anh Chị Hồ Văn Xách ngày 03 tháng 11 năm 2012 tại Texas.
...........( Hình ảnh: LVThạnh )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu/ Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Thạnh / Hồ Văn Xách vừa tạ thế ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại Houston, Texas.