Hồ Văn Xách
Houston - USA
Điện thư: xachvanho@yahoo.com
HQ701, DĐ33

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Ái Nử Anh Chị Hồ Văn Xách ngày 03 tháng 11 năm 2012 tại Texas.
...........( Hình ảnh: LVThạnh )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu/ Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Thạnh / Hồ Văn Xách vừa tạ thế ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại Houston, Texas.