Ðược tin vui Anh Chị Hồ Văn Xách sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Ái Nữ là cháu:
Linda Hồ
sánh duyên cùng Cậu:
Kaider Matthew Sheen
Hôn Lễ sẽ được cử hành lúc 5:00pm ngày 03 tháng 11 năm 2012 tại Sugar Land, Texas.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Xách.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.