Ðược tin vui hai cháu Ann Hải Nguyển Brian Sanh Trần vừa đổ xong California Bar.


Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chung vui cùng Anh Chị Nguyễn Văn Vang và Trần Duy Tín.
Mến chúc hai cháu Ann Hải Nguyển và Brian Sanh Trần thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.