Ðược tin vui Anh Chị Trần Tuấn Đức báo tin Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là Cháu:
Derrick Trần Hải Đăng
sánh duyên cùng Cô:
Juliet Huỳnh Mi Thi
Hôn Lễ sẽ được cử hành vào sáng ngày thứ Bảy, 27 tháng 09 năm 2008, nhằm ngày 28 tháng 08 năm Mậu Tý tại San Diego, California.
Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Đức.
Mến chúc hai cháu Hải ĐăngMi Thi Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT