Ðược tin vui Anh Chị Vương Thế Phiệt sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nử là cháu
Vương Quốc Thùy Vân
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Cao San
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Tư Gia, Sài Gòn, Việt Nam lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 09 năm 2012, nhằm ngày 06 tháng 08 năm Nhâm Thìn.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Phiệt.
Mến chúc hai cháu Thùy VânCao San Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT