Ðược tin vui Anh Chị Đào Cơ Chí sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là cháu:
Đào Kim Ngân
sánh duyên cùng Cậu:
Nicholas Mark Nadaud
Hôn Lễ sẽ được cử hành lúc 02 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 16 tháng 06 năm 2012 tại The Historic Church of St. Patrick, Toledo, Ohio.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Chí.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.