Ðược tin vui Anh Chị Cung Vỉnh Thành sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Cung Hoàng Đan
sánh duyên cùng Cô:
Beatriz Casillas
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 3:00 giờ chiều ngày 07 tháng 11 năm 2015 tại Our Lady Queen Of Angels, North Beach, California.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Thành.
Mến chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.