Ðược tin vui Anh Chị Bùi Tá Hải sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là cháu:
Bùi Nguyễn Thụy Anh
sánh duyên cùng Cậu:
Trần Xuân Lộc
Hôn Lễ sẽ được cử hành ngày 13 tháng 01 năm 2013, nhầm ngày 02 tháng Chạp năm Nhâm Thìn tại Nhà Thờ Họ Bùi Tá, Sài Gòn, VN.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hải.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.