Ðược tin vui Anh Chị Trương Ðình Quí báo tin Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Trương Nguyễn Ðình Quân
sánh duyên cùng Cô:
Tong Pui Yi Becky
Hôn lễ sẽ cử hành tại tư gia vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 05, năm 2000.
Tiệc cưới sẽ được tổ chức tại:
Windsor Ballroom
1170 Peel Street, Montreal, Quebec, CANADA.
vào lúc 18:30 pm ngày 03 tháng 06 năm 2000.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Quí.
Mến chúc hai cháu Ðình Quân & Becky Trăm Năm Hạnh Phúc.