Ðược tin vui Anh Chị Phạm Văn Ðộ sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là:
Anton Phạm Mạnh Đức
sánh duyên cùng Cô:
Maria-Teresa Lê Đổ Uyên
Hôn lể sẽ cử hành tại Thánh Ðường San Gabriel Mission ,
San Gabriel, California vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, 04 tháng 10 năm 2008.


Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Ðộ.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT