Ðược tin vui Anh Chị Phạm Văn Ðộ sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là:
Phạm Thiên Cecille Kim
sánh duyên cùng Cậu:
Lau Hing Tony
Hôn lể sẽ cử hành tại Thánh Ðường St. Catherine Of Siena ,
Burlingame, California vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy, 18 tháng 10, năm 2003.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Ðộ.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc.