Ðược tin vui Anh Chị Phan Ngọc Long sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là cháu
Phan Thị Hồng Vân
sánh duyên cùng Cậu:
Del Monroe Shofner.
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Newport Beach Marriott Suites, Newport Beach, California lúc 1 giờ chiều ngày 28 tháng 09, năm 2002, nhầm ngày 22 tháng 08 năm Nhâm Ngọ.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Long.
Mến chúc hai cháu Hồng Vân Del Shofner Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.