Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Xuân Hùng báo tin Lễ Tốt Nghiệp của Trưởng Nữ:
Nguyễn Xuân Trang
tốt nghiệp Dược Sư từ University of Louisiana
Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc cháu Trang thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT