Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn văn Xuân sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là:
Jean Gabriel Nguyễn Xuân An
sánh duyên cùng:
Võ thị Hồng Vân
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Thánh Ðường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 09 tháng 12 năm 2006, nhằm ngày 19 tháng 10 năm Bính Tuất.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Xuân.
Mến chúc hai cháu Xuân AnHồng Vân Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.