Ðược tin vui hai bạn:
Nguyễn văn Sáng & Mai Thu Hà
đã âm thầm thả neo chùm vào ngày 15 tháng 5 năm 1999 tại Fountain Valley, CA.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chung vui cùng bạn Sáng.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Ra Khơi Thuận Buồm Xuôi Gió.
Sang,Ha,Thieu,Thanh,Tin Thanh,Sang,Ha,Do,Thieu Ng. V. Sang & Mai T. Ha Mr. & Mrs. Sang Nguyen Sang,Ha,Thieu,Thanh,Tin Xuan,Thien,Canh,An
Sang va An Xuan,Thien,Canh,Do Xuan,Thien,Canh,Do va Hung Anh Chi Nguyen V. Sang Duc,Thanh,Sang,Chien,Tin
Welcome to California! Sang,Chien,Tin,Thanh,An Cac Quan 20 Cac Quan 20 again! Can,Dzan,Do,Thien Xuan,Phung,Canh,Duc,Thanh,Sang
( Hình " Quan Sáng ra khơi one more time" của TTĐức )
thả neo chùm

Sáng Nguyễn nhìn gần vẫn thấy xa
Ngoài kia bảnh gái có Mai Hà
Chung đầu hiệp lực nên duyên kiếp
Hạnh Phúc, Răng Long nhé Ông Bà !

Sáng cận xuất hồn nơi Phan Thiết
Bình Thuận di cư đoái lùn Dzân
Ngày xưa nước mắm đời thua thiệt
Lúc này biển lặng há chùn chân

Bình Hưng tiểu học Dzân mài hướng (1)
Sào Nam tốt ngiệp Sáng rạng nhà (2)
Nha Trang, Thập Nhị đao phủ xướng (3)
Lẳng lặng mà nghe hăm mốt la (4)

" Do Right ", nhất cuộc, kêu hồn coke (5)
" Nhị Hợp ", ngon lòng, Pép Xi ca (6)
Phen này ai muốn đi buôn ốc
Ngọt thịt, lành da, ngoảnh lại Bà !

Sáng sáng nhìn gần vẫn thấy xa
Trời Nam, thục nữ, dáng Hà Hà
Hai lời, một tiếng " Ai, đu đu " (7)
Hạnh phúc lần này Sáng sáng ra(1) Trường Tiểu học Bình Hưng, 1954
(2) Trung học Phan Bội Châu, 1967
(3) Thập Nhị= 20
HTD: Đệ Nhị Đao Phủ Thủ
NVS: Đệ Thất Đao Phủ Thủ
(4) Hăm Mốt= 21
(5) Châm ngôn của Coca Cola: " Do it right the ... first time "
(6) Châm ngôn của Pepsi Cola: " Do it right the ... second time around "
(7) " I do ! I do ! "


Hoàng Thế Dân