Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Văn Chừng sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Nguyễn Quý Hùng
sánh duyên cùng Cô:
Trần Bảo Trâm
Trưởng Nữ của Ông Bà Trần Văn Oánh.

Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 2 giờ trưa ngày 16 tháng 11 năm 2002 tại Thánh Ðường Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang, Houston, Texas.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Chừng.

Mến chúc Tân Lang Quý Hùng và Tân Giai Nhân Bảo Trâm Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.