Ðược tin vui cháu:
Lê Lộc
Trưởng Nam Anh Chị Lê Văn Long đã tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa vào ngày 19 tháng 05 năm 2001 tại Ðại Học Tulane, New Orleans.
Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Long.
Mến chúc cháu Lộc thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.
Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQ/HQNT