Ðược tin vui Anh Chị Đỗ Văn Đức báo tin Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là Cháu:
Denise Đỗ
sánh duyên cùng Cậu:
Brent Payton
Hôn lễ sẽ cử hành tại tư gia vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 10 năm 2008.
Tiệc cưới sẽ được tổ chức tại:
Decathlon Club
3250 Central Expressway, Santa Clara, California.
vào lúc 18:30 pm ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Đức.
Mến chúc hai cháu Denise & Brent Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT