Ðược tin vui Anh Chị Ðỗ Thanh Vẽ sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là Cháu:
Joseph Ðỗ Hoài Việt
sánh duyên cùng Cô:
Mary Phạm Thị Liêm

Hôn lể sẽ cử hành tại Thánh Ðường Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam ,
Port Arthur, Texas vào lúc 2 giờ 30 trưa ngày thứ Bảy, 27 tháng 12, năm 2003.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Vẽ.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.