Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 

2  0  2  3

 Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Cố HC2 Bùi Thành Công đã trở về biển cả ngày 03 tháng 02 năm 2023 tại San Jose, California.
 Trang Phân Ưu

 Các  ban muốn thực hiện lại nhẫn ra trường Email  cho HC2 NX  Dục, hoặc  webmaster  để  update danh sách

 HC2 Orlando ,Florida gặp gỡ nhân dịp đầu Xuân 2023 tại nhà Anh Chị Lưu Ngọc Quang.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Đình Tha đã trở về biển cả tại Sacramento California.


 Cáo Phó
 Đại diện HC2,Nguyễn văn Vang đăt vòng hoa phúng điếu Cố HC2 Nguyễn Đình Tha.


Điểm tâm 8/1/23 họp liên khoá 18,19,20,21 22 mỗi đầu tháng tại Quán Café Nhật Nguyệt 905 Trần Hưng Đạo Sàigòn.Quán này với giá mềm Café phin sửa đá giá $45000Vn là $1.50 US

(Hình ảnh do HC2 NH Nam cung cấp, (click to see enlargement)
Ban Điêu hành HAH/ĐNHC chúc tết :
 

 


TinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 | 2023

[ Trang Hải Trình ]