Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Nguyễn Duy Phiên là Ông:

Phêrô Nguyễn Đình Bội

vừa thất lộc ngày 13 tháng 02 năm 2009 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Phiên.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT