Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Lữ Thế Khiêm là Ông:

Lữ Lâm Hóa

vừa thất lộc ngày 26 tháng 07 năm 2012, nhầm ngày 09 tháng 06 năm Nhâm Thìn tại Rạch Kiến, Cần, Đước tỉnh Long An, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Khiêm.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm An Vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT