Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Phạm Đăng Lương là:

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
Pháp danh: Tâm Đức
Pháp Tự: Trừng Phước

đã mản phần ngày 23 tháng 06 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 05 năm Bính Thân tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 99 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Lương.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT