Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Nguyễn Văn Như là Bà:

Đoàn Thị Đào
vừa từ trần tại SàiGòn, VN vào ngày 05 tháng 03 năm 2011, nhằm ngày 01 tháng 02 năm Tân Mão, hưởng thọ 86 tuổi. .

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Như.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về nơi Cỏi Phật.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT