Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Thế Trạch là:

Cụ Bà Maria Phạm Thị Tự

Đã được Chúa gọi về ngày 18 tháng 10 năm 2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Trạch và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT