Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Lê Văn Dũng là:

Cụ Bà Maria Âu Thị Diệp
đã được Chúa gọi về ngày 05 tháng 01 năm 2012, tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Dũng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT