Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Bùi Văn Tâm là Bà:

Maria Nguyễn Thị Lê

vừa thất lộc ngày 15 tháng 04 năm 2009 tại Atlanta, Georgia, hưởng đại thọ 100 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Tâm.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lê sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT
Chương trình an táng như sau:
- 7:30pm Thursday 16 Apr 2009: Đọc kinh cầu nguyện và thăm viếng tại Funeral Home.
- 7:30pm Friday 17 Apr 2009: Đọc kinh cầu nguyện và thăm viếng tại Funeral Home.
- 8:30am Saturday 18 Apr 2009: Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ VN tại Atlanta, 91 Valley Hill Rd. Riverdale, GA 30274. Phone: 770-472-9963.
- Thi hài Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lê hiện được quàn tại:
Lee’s Funeral Home
2476 Lawrenceville Hwy. Decatur. GA 30033.
Phone: 404-929-0063