Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Bùi Lộc Tùng là Bà:

Anna Trần Thúy Nhã

vừa được Chúa gọi về ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 95 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Tùng và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT