Ðược tin buồn Thân Mẫu bạn Trần Duy Tín là:
Bà Quả Phụ Trần Thanh Dương
nhủ danh Du Ngọc Xuân
đã thất lộc lúc 1:45 sáng ngày 25/8/1999 tại Van Nuys, California, hưởng thọ 83 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin chia buồn cùng Anh Chị Tín và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT