( Hình Ảnh: LAHuê )


Vô cùng xúc động nhận được tin buồn cháu:

Trương Nguyễn Ðình Quân

Trưởng Nam Anh Chị Trương Ðình Quí vừa tạ thế vào ngày 21 tháng 04 năm 2002, nhằm ngày 09 tháng 03 năm Nhâm Ngọ tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng dương 28 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng Anh Chị Quí và Tang Quyến.
Nguyện Cầu cho hương hồn cháu Quân sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Các bạn ÐNHC vùng Montreal, Canada:
Anh Chị Hồ Ngọc Diệp
Anh Chị Nguyễn Hãi
Anh Chị Nguyễn Hùng
Anh Chị Lưu An Huê
Anh Chị Lương Văn Năng
Anh Chị Huỳnh Ngọc Sơn
Anh Chị Ðinh Ðức Thắng

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT