Ðược tin buồn Thân Mẩu bạn Phạm Văn Ðộ là:
Bà Lê Thị Hội
vừa được Chúa gọi về ngày 15 tháng 01 năm 2002 tại California, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Ðộ.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT