Phu Nhân HC2  Ngô Nguyên Trực ,Chị  Cêcilia Lê Thu Hương vừa được Chúa gọi về ngày 30 tháng 04 năm 2024 tại Pensacola, Florida.
     


Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng  Bạn Ngô Nguyên Trực và tang quyến.
Nguyện cầu cho Linh Hồn Chị  Cêcilia Lê Thu Hương sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
 
Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

HC2 Úc châu xin chia buồn cùng bạn Ngô N Trực cùng gia đình. Cầu mong hương hồn Chị sớm siêu thoát


 Thành thực chia buồn cùng gia đình bạn Ngô Nguyên Trực, chúc chị Hương sớm được siêu thoát. 

Đào Cơ Chí và gia đình 


Được biết Bà xã  Trực ra đi trong an bình yên giấc ngàn thu ngày 30/4 lúc 6:12 pm central time.

Theo ý nguyện người qúa cố,sẽ không tổ chức tang lễ rình rang thành ra cũng không có Cáo phó.

Một nghi lễ nhỏ sẽ được tổ chức tại nhà thờ trong phạm vi gia đình và vài HC2 trong vùng.

Nguyện cầu linh hồn Chị sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

CVThành.


Thành that chia buồn cùng bạn,Cầu chúc chị Hương sớm được siêu thoát mien cuc lac

Phan N Long


Hi ban hien

Thanh thuc chia buồn cùng bạn và gia đình về mat mat lon lao này, Câu chúc hương hồn chị sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng

HTKhanh


 Hello Trực Bạn Trực,

Rất đau buồn nhận tin Chị Hương đã được Chúa gọi về, 

Đại diện cho các Bạn HC2 và gia ̣đình đang cư ngụ tại Bắc California. Xin Chia buồn đến Bạn và gia quyến. Cầu xin Chúa sớm đưa Linh Hồn chị Hương

về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên đàng

HC2 Nguyễn Văn Vang và gia đình


Xin hiệp nguyện cầu cho Linh Hồn Chị  Cêcilia Lê Thu Hương sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Xuân già


Chân thành chia buồn cùng bạn Trực.

Cầu mong linh hồn Cecilia Hương thanh thản trên cõi vĩnh hằng.

Thành kính phân ưu,

Gia đình T Đ Quí


 Vợ chồng tôi thành thật chia buồn cùng bạn Ngô Nguyên Trưc và quý tang quyến.

Nguyện cầu Linh hồn chị Hương sớm được an nghĩ trên Thiên Đàng.

Gia đình Đoàn Hữu Trí


Vợ chồng tôi thành kính phần ưu cùng Trực và gia đình .

Nguyên xin chúa đón nhận linh hồn chị vào hưởng nhan thánh Chúa . Và do tran đây bình an trên anh va gia đình .

Thân/ Vợ chồng Tâm Bui


Gia đình HC2 Nam CA thành thật chia buồn cùng bạn Trực và quý tang quyến.

Nguyện cầu Linh Hồn Cêcilia sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Đại Diện TNHK/NH Bích


 Chân thành chia buồn cùng bạn Trực và gia đình sự ra đi của chị Hương.  Nguyện cầu hương linh chị sớm siêu thoát.

HavLuom


Chân thành chia buồn cùng bạn Trực và gia đình sự ra đi của chị Hương.  Nguyện cầu hương linh chị sớm siêu thoát.

Trần Xuân và gia đình.


 Hello Bạn Trực,
Rất đau buồn nhận tin Chị Hương đã được Chúa gọi về, 
Xin Chia buồn đến Bạn và gia quyến. Cầu xin Chúa sớm đưa Linh Hồn chị Hương về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên đàng

PVDo/Dinh


Nguyện xin Chúa đưa linh hồn Cêcilia vào hưởng nhan thánh Ngài. Chia buồn với Trực và tang quyến.

Huấn và các bạn HC 2 Vỉginia cùng gia đìfnh


Hello Bạn NNTrực,

Thành thật chia buồn cùng gia đình Bạn. Cầu xin Linh hồn chị Hương được an nghỉ cõi Vĩnh hằng.

NĐTiến


 Trưc thân

 Xin chia buồn với bạn sư mât mat to lớn này, cô gắng giư gìn sưc khoe để vượt thời gian khó khăn hiên tại. 

 Tôi vẫn nhớ đến Trưc là người bạn thân cùng một đơn vi HQ11 năm 1975 ,những tháng ngày tang thương chiến tránh khôc liệt nhất ....

 VĐ Thiệu 


 Chân Thành cảm ơn các bạn trong gia đình dnhc20 đã gửi text, Email, phone chia buồn với tôi trong những ngày vừa qua.

 Ngô N Trực