Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Phan Ngọc Long là Ông:

Phan Quý Nhật

vừa mãn phần ngày 13 tháng 11 năm 2005 tại Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 97 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Long.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT