Ðược tin buồn Thân Phụ bạn Phạm Ðức Phong là Ông:
Joseph Phạm Ðức Biểu
vừa mãn phần ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại Orlando, Florida, hưởng thọ 77 tuổi.
Linh thể sẽ được quàn, thăm viếng và an táng cuối tuần nầy tại:
Wood Lawn Memorial
400 Wood Lawn Cemetary Road
Gotha, Florida 34734 * Tel: 407-293-1361.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành thật chia buồn cùng Anh Chị Phong.
Nguyện cầu Hương Hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ các bạn đã điện thoại, điên thư phân ưu, gởi hoa, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ an táng, và tiễn đưa linh cửu của Thân Phụ chúng tôi là ông:
Joseph Phạm Ðức Biểu
Về Nước Chúa ngày 23/11/2003 tại Orlando, Florida, hưởng thọ 77 tuổi
Nguyện xin Ðấng Toàn Năng trả công bội hậu cho gia đình các bạn.
Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ xuất (Như post wrong phone number). Kính mong các bạn niệm tình tha thứ.
Gia đình chúng tôi cũng đặc biệt chân thành cảm tạ các anh chị BVTâm, LNQuang, NÐTiến, DQThời, NÐKhúc và chị Thủy đã dành rất nhiều thì giờ quí báu đến dâng lời cầu nguyện, chia buồn và giúp đỡ gia đình chúng tôi trong những ngày tang lễ. Nhất là anh chị BVTâm đã từ rất xa (Atlanta) lái xe đưa thân mẫu xuống tham dự thánh lễ an táng cho thân phụ chúng tôi. Nhìn cụ Ba` (94 tuổi) lom khom đi bên anh chị Tâm, bước chầm chậm vào thánh đường tham dự thánh lễ cầu hồn, lòng chúng tôi vô cùng bùi ngùi xúc động. Xin Chúa hàng gìn giữ Cụ và xin cám ơn anh chị Tâm rất nhiều.
Thay mặt tang gia đồng cả tạ và thành kính tri ân.

Phạm Ðức Phong