Về Cha / Cát Biển NVS

Ðược tin buồn Thân Phụ bạn Nguyễn Văn Sáng là:
Cụ Nguyễn Hiếu
Tức Phan Sinh
vừa tạ thế lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 05 năm 2003 tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi.
Linh Cửu được quàn tại CIEPLINSKI Funeral Home, 1018 South 2nd. Street, Philadelphia, PA 19147.
Tang Lễ được thực hiện theo nghi thức Phật Giáo.
Lễ Hỏa Táng sẽ được tiến hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 24 tháng 05 năm 2003.
Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng bạn Sáng và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT