Ðược tin buồn Nhạc Mẩu bạn Nguyễn Văn Chừng là:
Bà Maria Nguyễn Thị Hoa
vừa được Chúa gọi về ngày 27 tháng 01 năm 2003 tại Texas,
hưởng thọ 77 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chừng.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT