Ðược tin trể Cố Niên Trưởng:
Hồ Văn Kỳ Tường
( Xuất thân Khóa 3 SQ Đặt biệt/Nha Trang )
đã từ trần ngày 29 tháng 05 năm 2012 tại Tustin, California, hưởng thọ 74 tuổi .

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và Quý Niên Trưởng Khóa 3 SQ Đặt biệt/Nha Trang.
Nguyện cầu hương hồn Cố Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ Tường sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT